Her finder du en oversigt over formænd i Visens Venners lokalafdelinger. Linket åbner et regneark

Her finder du en oversigt over kasserere i Visens Venners lokalafdelinger. Linket åbner et regneark

Her finder du mailinglister

Lokalafdelingernes Formænd
Lokalafdelingens Kasserere

Opdateret d. 2/10-2021