Visens Venner i Danmark

Viser nr. 15 er udkommet

Viser/Visor er et nordisk tidsskrift for viseinteresserede og singer/songwriters.

Det er ”kommet til verden” med støtte fra Nordisk Kulturfond og i samarbejde mellem Norsk Viseforum, Riksförbundet Visan i Sverige og VVD.

Bladet udkommer to gange årligt (marts og oktober).

Nummer 1 udkom i marts 2013.


Magasinet tilrettelægges af redaktioner i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark.

Den danske redaktion består af frivillige, ulønnede ildsjæle, som gerne modtager bidrag

til bladet!

Ønsker du at abonnere?


Pris: 100 kr. årligt for 2 numre. Sendes til din bopæl

Forenings-abonnement min. 20 blade á 50 kr sendes til 1 fakturerings-adresse


Indbetales på: Reg.nr. 9570, kontonr. 0011560903 med angivelse af modtager (f.eks. telefonnummer).

Send også gerne en mail til kim@ravn-jensen.dk


Løssalg 75 kr. pr. blad


Idéer til bladets indhold?

Sendes til redaktør  Kim Ravn-Jensen,

Kaj Sommers Vej 38, 3320 Skævinge.


tlf. 21 45 88 11

kim@ravn-jensen.dk