Visens Venner i Danmark

Historie


Visens Venner har rod i Sverige, hvor trubaduren Evert Taube var det naturlige centrum i en kreds af svenske visefolk.

Evert Taube var en af initiativtagerne – og den første formand - til Visans Vänner Stockholm, der blev stiftet i 1936.

Fra Sverige bredte interessen sig til de andre nordiske lande.


I Danmark blev den første forening stiftet i København i 1953 med Sigfred Pedersen som formand.

I 1972 sluttede de danske foreninger sig sammen i paraplyorganisationen VVD.

Evert Taube

Sigfred Pedersen