2021 11 19 Foto Martin Dam KristensenLangt flere mænd end kvinder skaber og spiller musik. Der er mange hypoteser om, hvorfor det er sådan. Nu skal en spørgeskemaundersøgelse grave et spadestik dybere for at klarlægge årsagerne, så vi kan tage diskussionen i musikmiljøet på baggrund af data i stedet for hypoteser (Foto: Martin Dam Kristensen).

Af: Ole Christensen
Det kommer måske ikke bag på nogen, at kvinder er stærkt underrepræsenterede indenfor den skabende og udøvende musik. Indenfor næsten alle kunstarter er det en kendt tendens. I en artikel på dr.dk gøres der dog opmærksom på, at kvindelige malerkunstneres værker er på vej op i pris, men hvad sker der på det musikalske område? Tal fra Koda, der varetager komponister, tekstforfattere og musikeres rettigheder, taler deres tydelige sprog. Blot 19 procent af Koda's medlemmer var kvinder i 2019. Det er synd at sige, at de kvindelige kunstnere er blevet hørt, for her står det endnu værre til. Kvinderne modtog kun 10 procent af de samlede udbetalinger fra Koda i perioden. Ser man på top ti listen over de mest spillede Gramex-artister, er antallet af kvindelige repræsentanter her et rundt
nul.

Diskrimination
Den omfattende spørgeskemaundersøgelse kommer også ind på spørgsmål om seksuelle krænkelser, uønskede bemærkninger om udseende, forskelsbehandling med hensyn til aflønning og muligheden for scene-eksponering. På den måde kan undersøgelsen ses som en forlængelse af me-too debatten.
Resultaterne skal give aktører i hele musiklivet mulighed for at skabe vidensbaserede projekter, som modvirker de strukturelle og kulturelle barrierer, der hindrer lige vilkår i musikbranchen for mænd og kvinder, fremgår det af pressemeddelelsen.

Penge fra Koda
Pengene til undersøgelsen, der forventes færdig inden årets udgang, kommer fra en bevilling fra Koda Kultur.  Koda samarbejder med Rosa (Dansk Rocksamråd) Folkemusikorganisationen Tempi, komponisternes organisation Snyk, JazzDanmark og DanskLive.

Publiceret 22-11-2021