VisorViser/Visor er et nordisk tidsskrift for viseinteresserede og singer/songwriters.Det er ”kommet til verden” med støtte fra Nordisk Kulturfond og i samarbejde mellem Norsk Viseforum, Riksförbundet Visan i Sverige og VVD. Bladet udkommer to gange årligt (marts og oktober). Nummer 1 udkom i marts 2013. Magasinet tilrettelægges af redaktioner i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark.
Den danske redaktion består af frivillige, ulønnede ildsjæle, som gerne modtager bidrag til bladet!

Ønsker du at abonnere?
Pris: 100 kr. årligt for 2 numre. Sendes til din bopæl. Forenings-abonnement min. 20 blade á 50 kr sendes til en fakturerings-adresse. Indbetaling på: Reg.nr. 9570, kontonr. 0011560903 med angivelse af modtager (f.eks. telefonnummer). Send også gerne en mail til Løssalg 75 kr. pr. blad.

Idéer til bladets indhold?
Sendes til redaktør  Kim Ravn-Jensen, Kaj Sommers Vej 38, 3320 Skævinge. Tlf. 21 45 88 11

Underkategorier