Visens Venner i Danmark, lokalforeninger landet over.
Dorte Birch Kære visevenner!
På grund af aflysning af Landsmødet i VV Kjellerup den 12. september 2020 erstattes den planlagte dagsorden af nedennævnte dokumenter, som lokalforeningerne skal tage stilling til. Jeg er fuldstændig klar over, at der er tale om mange bilag og mange ting at tage stilling til. Men aflysning af regionalmøder plus landsmøde har foranlediget en ophobning, og efter forretningsudvalgets vurdering er det nødvendige beslutninger, hvis ikke vores landsforening skal gå i stå. Lokalforeningerne bedes senest den 19. september 2020 sende udfyldte stemmesedler til landsformanden.
I er naturligvis velkomne til at kontakte mig med spørgsmål.
 
1. Planlagt dagsorden til Landsmødet den 12. september 2020 – (Medsendes kun til orientering.)

2. Formandens alternative lang-distance beretning.
 
3.a. Årsregnskab 1. august 2019 - 31. juli 2020 / (BILAG 8)
   b. Revisorerklæring / (BILAG 9)
 
4. Budget 2020-2021 / (BILAG 10)
 
5. indkomne forslag
    a. Præsentation af ViseVeteraner / (BILAG 6)
    b. Forslag til vedtægter for ViseVeteraner,
         side 1 /  (BILAG 7a)
    c. Forslag til vedtægter for ViseVeteraner,
        side 2 / (BILAG 7b)
    d. Ansøgning om optagelse med dispensation / (BILAG 7c)
 
6. Valg
    a. Stemmeseddel til valg af kasserer  /(BILAG 3)
    b. Stemmeseddel til valg af sekretær / (BILAG 1)
    c. Stemmeseddel til valg af suppleant til FU / (BILAG 4)
    d. Stemmeseddel til valg af revisor / (BILAG 5)
    e. Stemmeseddel til valg af revisorsuppleant / (BILAG 2)
 
7. Udkast til revision af VVD’s vedtægter.  (Fremsendt tidligere i forbindelse med det planlagte regionalmøder marts 2020).

8. Udkast til revision af VVD’s forretningsorden. (Fremsendt tidligere i forbindelse med planlagte regionalmøder marts 2020).
 
9. Stemmeseddel_overordnet