Her finder du en oversigt over formænd i Visens Venners lokalafdelinger. Linket åbner et regneark

Her finder du en oversigt over kasserere i Visens Venners lokalafdelinger. Linket åbner et regneark

Her finder du mailinglister

Lokalafdelingernes Formænd
Lokalafdelingens Kasserere

Opdateret d. 20/1 - 2021