Her finder du en oversigt over formænd i Visens Venners lokalafdelinger. Linket åbner et regneark

Her finder du en oversigt over kasserere i Visens Venners lokalafdelinger. Linket åbner et regneark

Her finder du mailinglister i txt format så de kan copypastes over i et mailprogram

Lokalafdelingernes Formænd
Lokalafdelingens Kasserere

Opdateret d. 18/10-2022 af Ole Christensen
Nye telefonnumre på Vejle og Frederikssund samt sletning af VV-Kolding, der desværre er lukket.