Her finder du invitation til Masterclass 2022. Det er også muligt at deltage selv om man har været med før. (Åbner som pdf fil)
Her finder du tilmeldingsblanket til Masterclass 2022 (Åbner som pdf fil)

Indbydelse til VVDMasterclass
Der er nu også åbnet for kursister, som har deltaget på tidligere masterclass-kursus. Der er ligeledes åbnet for kursister, som ikke er
medlemmer af Visens Venner (disse kursister må blot betale en højere pris).
Der er plads til 16 kursusdeltagere. Kursisterne skal forvente at skulle deltage i forskelligt arbejde i form af borddækning, afrydning, opvask m.m.

Hvor og hvornår:

Kurset afholdes i dagene fredag den 7. – søndag den 9. oktober 2022.
Sted: Fristedet Skæring, Plantagevej 14, 8250 Egå.
Ankomst fredag i tidsrummet kl. 14 – 15.
Undervisningen starter kl. 16.00.
Afgang søndag kl. 16 – 17

Pris:
Medlemmer af Visens Venner: Kr. 1.800 pr. deltager (med tilskud fra VVD).
Ikke – medlemmer: Kr. 2.400 pr. deltager (uden tilskud fra VVD).
Prisen omfatter to lektioner under Jon Hollesens kyndige instruktion, overnatning og fuld forplejning samt – ikke mindst – hyggeligt samvær med visevenner. Helle Juul Sørensen deltager som akkompagnatør for de deltagere, der har brug for akkompagnement.

Hvem:

Kurset henvender sig til erfarne og dygtige visesangere, som ønsker at blive endnu dygtigere. For at få størst muligt udbytte af kurset er det vigtigt, at kursisterne til brug for Jons instruktion medbringer et par viser, som de er ”hjemme i”. Med andre ord bør teksten ”ligge på rygraden” og være forstået af kursisten. Kursisterne skal være indforstået med, at deres egen hidtidige fortolkning af de medbragte
visetekster kan/vil blive ”vendt på hovedet” eller anskuet ud fra andre indgangsvinkler.
Eventuelle observatører – personer, der vil overvære instruktion uden at være aktiv deltager – kan deltage til en pris på kr. 1.000 (medlemmer af Visens Venner). Prisen er 1.400 kr. for ikke-medlemmer. Der vil kun være tale om ganske få observatørpladser.

Tilmelding:

Tilmeldingsblanketten skal afleveres/sendes til VVD’s
kasserer, Peter Lorenzen, senest den 25. august 2022.
Mail:
Eventuelle spørgsmål kan stilles til Peter.
Telefon: 40 31 95 07
Mange hilsner fra forretningsudvalget
Ib Strunge Østergaard (formand)
Erik Lund-Nielsen (sekretær)
Peter Lorenzen (kasserer)

Du kan downloade tilmeldingsblanketten ovenfor.