Tilmelding til Masterclass 7. – 9. oktober 2022

På basis af indbydelsen af 25/5 2022 jeg vil gerne tilmelde mig som

¨ kursist til 1.800 kr. (jeg har ikke tidligere deltaget i VVD-Masterclass)

¨ observatør til 1.000 kr. (sæt kun ét kryds)

Navn: ­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________

Telefon: ______________________ E-mail: ______________________________

Medlem af Visens Venner i ___________________________________________

¨ Jeg har deltaget i en tidligere Masterclass, men jeg vil gerne skrives på venteliste med henblik på at få tildelt en eventuelt ikke besat plads.

Eventuelle bemærkninger kan anføres herunder

 
   

 

Når tilmeldingsfristen – 1. august 2022 – er udløbet, vil alle tilmeldte modtage besked om optagelse med angivelse af, hvorledes deltagergebyret skal indbetales.

Dato: _____________

_________________________________

Underskrift

Blanketten sendes i udfyldt og underskrevet stand til senest den 1. august 2022

N.B. Kan ikke udfyldes online men skal downloades som pdf udfyldes og sendes til ovenstående mail.
Download som pdf