Visens Venner i DanmarkOptagelsesprocedure


For nye viseforeninger, der søger tilladelse til at bruge navnet Visens Venner.


Navnet Visens Venner er beskyttet og må kun bruges af foreninger, hvis vedtægter er godkendt på et ordinært

Landsmøde i Visens Venner i Danmark. Dette møde finder sted hvert år i september.


Foreninger, der bærer navnet, skal være medlem af VVD.

Den ansøgende viseforening skal have fungeret i mindst 1 år, før der kan søges optagelse i VVD.

I løbet af dette år skal foreningen have afholdt mindst én viseaften i overværelse af et udvalg bestående af medlemmer af VVD's forretningsudvalg og 1-2 medlemmer af Visens Venner-foreninger, der ikke har assisteret ved ansøgerforeningens etablering.


Ansøgning om optagelse i VVD og foreningens vedtægter skal sendes til formanden for VVD

senest 4 uger før det ordinære Landsmøde i september. Ansøgning og vedtægter kan, på baggrund af ovennævnte udvalgs indstilling, godkendes på dette møde, og først derefter kan foreningen holde stiftende generalforsamling som Visens Venner. Det er en lang procedure, men erfaringen har vist, at den er god at følge. Man undgår at gentage de fejl, som andre foreninger har gjort ved starten.


Kontakt: Formanden for VVD: dortebirch@ka-net.dk