Visens Venner i Danmark

Landsmøder


Landsmødet er øverste myndighed i VVD.

Landsmødet afholdes årligt en af de sidste lørdage i september - i en lokalforening skiftevis øst og vest for Storebælt. Kredsen af delegerede består af 2 repræsentanter fra hver VV-forening,

og foreningerne har mødepligt.

Det er på disse møder, nye foreninger kan søge om optagelse i VVD, og hvor man træffer beslutning om diverse, der angår samtlige foreninger.

Landsmødet indkaldes af formanden med mindst 3 ugers varsel med endelig dagsorden.
Download materiale til landsmødet som zipfil på linket herunder.


Landsmøde 2019 Helsingør

Landsmøder i år: 2017  2016   2015     2014      2013      Tidligere landsmøder


Regionalmøder


Regionalmøderne er indført med henblik på socialt samvær og på at behandle emner,

der efterfølgende skal afgøres på et Landsmøde.

Der er ikke mødepligt, og intet kan besluttes.

På Landsmødet afgøres, om der året efter skal holdes Regionalmøder – et på

begge sider af Storebælt – samt datoer og værtsforening.

Indkaldelse udsendes af forretningsudvalget senest 3 uger før mødets afholdelse.Regionalmøde 2019

Holstebro

København