Visens Venner i Danmark

Info til VV-foreninger

Kørepenge VVD-foreningerne internt: 2,50 kr. pr. kilometer.

Praktiske oplysninger vedrørende foreningsblade

Blade, der linkes til på forsiden skal være i pdf format og uploades som en fil - ellers vil linket ikke virke. Henvendelser vedrørende blade og hjemmeside til wbmaster.


Aftale  mellem Koda og VVD 

Indrapportering:

Vejledning til Indrapportering af benyttede værker.


Kodaafgifter

VVD har indgået en særaftale med Koda, der betyder en fordelagtig betaling af afgifter for lokalforeningerne.

Desuden har KODA muliggjort online indberetning af de anvendte tekster og kompositioner til KODA for derigennem at sikre, at tekstforfattere og komponister får vederlag for den konkrete brug af deres værker. oda - afgiften opkræves ultimo året via VVD.

Har du nyheder, der ikke blot vedrører lokalforeningen, men er regionale, landsdækkende eller samarbejde mellem flere foreninger, vil vi gerne høre fra dig. Skriv til en eller begge af ovenstående mailadresser.Opret en ny viseforening

Læs mere om optagelsesproceduren her.

Lokalforeningers kontaktoplysninger findes her


Formand for  Visens Venner i Danmark:

Dorte Birch, Nyvangsvej 20, 2,2,  4400 Kalundborg

tlf.: 2048 8624

dortebirch@ka-net.dk

webmaster