Visens Venner i Danmark

Anmeldelser  af  CD  og visebøgerCd’er og bøger, der ønskes anmeldt på VVD's hjemmeside

sendes til Holger Bjørnholt-Fink, Mandøvej 18, 5500.Middelfart.

Anmelderen er frit stillet med hensyn til, om værket er interessant

for ”visefolket”, og derfor anmeldes.Holger Bjørnholt-Fink,

Mandøvænget 18, 5500.Middelfart.

hobjof@hotmail.com CD anmeldelse efter kunstnernavn:                             

CD anmeldelse efter årgang: