Indbydelse til Masterclass

I år afholdes VVD-Masterclass i dagene 7. – 9. oktober – fredag til søndag.

Også i år afholdes kurset med Jon Hollesen som instruktør og Helle Juul Sørensen som akkompagnatør for deltagere, der har brug for klaverakkompagnement. Der vil være plads til 16 kursusdeltagere, som er medlem af en afdeling af Visens Venner.

Dette års Masterclass henvender sig til erfarne visesangere, der ikke tidligere har deltaget i Masterclass arrangeret af Visens Venner i Danmark. Og pladserne tildeles efter ”først til mølle”-princippet.

Jon Hollesens mål med instruktionen er at gøre dygtige visesangere endnu dygtigere. For at få størst muligt udbytte af instruktionen er det vigtigt, at kursisterne til brug for Jons instruktion medbringer et par viser, som de er ”hjemme i”. Med andre ord bør teksten ”ligge på rygraden” og være forstået af kursisten. Kursisterne skal være indforstået med, at deres egen hidtidige fortolkning af de medbragte visetekster kan/vil blive ”vendt på hovedet” eller anskuet ud fra en anden indgangsvinkel.

Såfremt de 16 pladser ikke alle besættes af nye Masterclass-kursister, vil tidligere års kursister få tilbudt plads.

Sted: Fristedet Skæring, Plantagevej 14, 8250 Egå.

Pris: Kr. 1.800,00 pr. deltager. Prisen omfatter to lektioner under Jon Hollesens kyndige instruktion, overnatning og fuld forplejning samt – ikke mindst – hyggeligt samvær med visevenner.

Planen for dette års Masterclass vil blive udsendt til de tilmeldte deltagere i god tid før kursusstart. Man skal påregne ankomst fredag i tidsrummet kl. 14 – 15. Undervisningen starter kl. 16.00.  Afgang søndag kl. 16 – 17.

Fristedet Skæring, der ejes af Aarhus Kommune, ligger ved Aarhus Bugt med få meter til stranden. Der er gode faciliteter til undervisningen. Overnatning finder sted i dobbeltværelser med bad og toilet på gangen.

Eventuelle observatører – personer, der vil overvære instruktion uden at være aktiv deltager – kan deltage til en pris på kr. 1.000,00. Der vil kun være tale om ganske få observatørpladser.

 

Tilmelding: Vedlagte tilmeldingsblanket skal sendes til VVD’s kasserer, Peter Lorenzen – - senest den 1. august 2022.

Forretningsudvalget

Download som pdf