Hvad skal vi opleve i den kommende sæson?


I VVDs lokalforeninger indøves hvert år en række viseprogrammer, som efter en enkelt opførelse på hjemmefronten kommer i mølposen - og ikke brugt mere.


- Det er rigtig ærgerligt!


Samtidig sidder bestyrelserne i andre foreninger måske og spekulerer på, hvem de skal invitere i den kommende sæson, og hvad der kunne være interessant at opleve.


- Jeg vil opfordre til, at I kort beskriver de viseprogrammer, som I synes, I er lykkedes med, og sender titel og beskrivelse til webmaster Jytte Bendixen


Så kommer beskrivelsen til at ligge på denne side - og alle foreninger kan ad den vej inspireres til at invitere hinanden med et bestemt program.


Jeg tror, det vil blive til glæde for os alle sammen - og alle programmer bliver bedre og bedre, jo mere de bliver brugt!


Hilsen fra

Dorte Birch

Landsformand for Visens Venner i Danmark

_______________________________________________________________________________________

 

Roskilde Visens Venner kan tilbyde:


Inspiration