Viser/Visor er et nordisk tidsskrift for viseinteresserede og singer/songwriters.

Det er ”kommet til verden” med støtte fra Nordisk Kulturfond og i samarbejde mellem Norsk Viseforum, Riksförbundet Visan i Sverige og VVD.

Bladet udkommer to gange årligt (marts og oktober).

Nummer 1 udkom i marts 2013.

 

Magasinet tilrettelægges af redaktioner i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark.

Den danske redaktion består af frivillige, ulønnede ildsjæle, som gerne modtager bidrag

til bladet!

 

http://viser.no/

 

 

Ønsker du at abonnere?

 

Pris: 100 kr. årligt for 2 numre. Sendes til din bopæl

Forenings-abonnement min. 20 blade á 50 kr sendes til 1 fakturerings-adresse

 

Indbetales på: Reg.nr. 9570, kontonr. 0011560903 med angivelse af modtager (f.eks. telefonnummer).

Send også gerne en mail til kim@ravn-jensen.dk

 

Løssalg 75 kr. pr. blad

 

Idéer til bladets indhold?

Sendes til redaktør Kim Ravn-Jensen, Dæmningen 5, 2500 Valby

tlf. 21 45 88 11

kim@ravn-jensen.dk

 

Nordisk Visemagasin