Landsmøder

 

Landsmødet er øverste myndighed i VVD.

Landsmødet afholdes årligt en af de sidste lørdage i september - i en lokalforening skiftevis øst og vest for Storebælt. Kredsen af delegerede består af 2 repræsentanter fra hver VV-forening,

og foreningerne har mødepligt.

Det er på disse møder, nye foreninger kan søge om optagelse i VVD, og hvor man træffer beslutning om diverse, der angår samtlige foreninger.

Landsmødet indkaldes af formanden med mindst 3 ugers varsel med endelig dagsorden.

 

Landsmøder i år: 2017 2016 2015 2014 2013 Tidligere landsmøder

______________________________________________________________________________________________________________________

Regionalmøde 2019

Holstebro

København

 

Regionalmøder

 

Regionalmøderne er indført med henblik på socialt samvær og på at behandle emner,

der efterfølgende skal afgøres på et Landsmøde.

Der er ikke mødepligt, og intet kan besluttes.

På Landsmødet afgøres, om der året efter skal holdes Regionalmøder – et på

begge sider af Storebælt – samt datoer og værtsforening.

Indkaldelse udsendes af forretningsudvalget senest 3 uger før mødets afholdelse.