Landsmøder

 

Landsmødet er øverste myndighed i VVD.

Landsmødet afholdes årligt en af de sidste lørdage i september - i en lokalforening skiftevis øst og vest for Storebælt. Kredsen af delegerede består af 2 repræsentanter fra hver VV-forening,

og foreningerne har mødepligt.

Det er på disse møder, nye foreninger kan søge om optagelse i VVD, og hvor man træffer beslutning om diverse, der angår samtlige foreninger.

Landsmødet indkaldes af formanden med mindst 3 ugers varsel med endelig dagsorden.

 

Landsmøder i år: 2017 2016 2015 2014 2013 Tidligere landsmøder

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Masterclass 2017

Masterclass 2017 støttet af Statens Kunstfond udstyrede deltagerne med en værktøjskasse som de herefter selv kan bruge i arbejdet med viser. Det var Jon Hollesen, Cand. Mag i musikvidenskab og dramaturgi og Vocal Coach, Britt Hein, der tog deltagerne med på en Tour De Force gennem mange dramatiske virkemidler, eksempelvis brug og træning af stemmen, kontakten til publikum, memoteknik, kontrol over sceneskræk og meget mere. Forløbet blev afrundet med en koncert på Restaurant "Håndværkeren" i Roskilde. VVD vil nu udarbejde undervisningsmateriale til brug i de lokale afdelinger af Visens Venner. Desuden vil kursisterne få tilbudt en DVD med deres personlige instruktion.

 

 

 

 

 

Regionalmøder

 

Regionalmøderne er indført med henblik på socialt samvær og på at behandle emner,

der efterfølgende skal afgøres på et Landsmøde.

Der er ikke mødepligt, og intet kan besluttes.

På Landsmødet afgøres, om der året efter skal holdes Regionalmøder – et på

begge sider af Storebælt – samt datoer og værtsforening.

Indkaldelse udsendes af forretningsudvalget senest 3 uger før mødets afholdelse.

 

2016 Nykøbing Falster - Galleri

Møder og foredrag