§ 1 i Koda´s vedtægter:

 

Koda er en non-profit organisation, hvis primære formål er at forvalte rettigheder

til musikværker på vegne af komponister, tekstforfattere og musikforlæggere.

Koda kan derudover forvalte andre rettigheder, som måtte overlades til Koda af

rettighedshavere eller rettighedshaverorganisationer.

 

 

Kodaafgifter

VVD har indgået en særaftale med Koda, der betyder en fordelagtig betaling af afgifter for lokalforeningerne.

Desuden har KODA muliggjort online indberetning af de anvendte tekster og kompositioner til KODA for derigennem at sikre, at tekstforfattere og komponister får vederlag for den konkrete brug af deres værker.

Koda - afgiften opkræves ultimo året via VVD.

2017 pr. arr. 258,02

2016 pr. arr. 256,74

2015 pr. arr. 254,44

2014 pr. arr. 252,13

2013 pr. arr. 250,00

 

KODA - hvad er det ?