Kurser og højskoler i Danmark og øvrige Norden

 

Højskolernes fælleskataloger

Der findes knap 70 folkehøjskoler - fordelt over hele Danmark.

 

 

Her er nogle få udvalgte Højskoler og kurser.

 

VVD's eget kursus på Ryslinge Højskole: Med visen i centrum

Tilmelding: Lise Ketilsøe Hansen, tlf. 23 70 01 26

Musikkursus i Uldum Højskole

Diverse kor- og musikkurser:15. februar 2017

 

Senior Højskolen, Nørre Nissum, Degneparken 22, 7620 Lemvig

 

 

Nordiska Folkhögskolan i Sverige

Arrangerer en række korte kurser af interesse for visevenner.

Undervisningen foregår på svensk og dansk og tilbyder samarbejde med andre,

individuelt arbejde, stemmetræning og fortolkning af viser.

 

 

Masterclass for medlemmer af Visens Venner i Danmark

Instruktør: Jon Hollesen

•Dato: 14.-15. oktober 2017.