Silhuetter - digte af Knuth Becker

Søren Krogh, som jeg tidligere har anmeldt her på siden, har på Exlibris udgivet en CD, hvor han har sat musik til 13 ukendte digte af forfatteren Knuth Becker (1891 - 1974).
I et forord skriver Thorkild Simonsen:"Inden Becker begyndte på romanerne (om Kaj Gøtsche), udgav han en række digtsamlinger i perioden 1021 - 28, hvorfra sangteksterne til denne cd er hentet. Det er en række digte, som tydeligvis lægger kimen til den poetiske tone, der tegner Beckers forfatterskab fremover."
Søren Krogh skal have megen ros for sit arbejde med at finde disse digte frem af glemselen og sætte dem i musik.
Musikken er præget af jazz, sydamerikansk folkemusik, blues og andre spændende musikgenrer - også den klassiske visetone præger musikken.
Det er et spændende bekendtskab - disse tekster af Knuth Becker med musik Søren Krogh, der fint fortolker følelserne fra en tid, der heldigvis ikke findes mere, for som Thorkild Simonsen siger: "Livet i Vendsyssel i tyverne var ikke nemt. Meget har ændret sig side. Men tonen er den samme".

Anmeldt d. 8.7.2002